JIŘÍ ČERNICKÝ
Spiritistická science

JIŘÍ ČERNICKÝ

Tvorba Jiřího Černického (1966) je plná výrazových proměn, vypjatých gest i svébytného humoru. Každé dílo tohoto autora skrývá silný příběh v rovině obsahové, ale také v rovině hledání adekvátních výrazových prostředků. Chceme-li přesto formulovat určitou jednotící linii jeho usilování, potom je nezbytné zmínit především neutuchající schopnost téměř dětského údivu a rovněž vůli po otevřené komunikaci, často vyhrocené na ostří nože. Právě tyto dva komponenty vyjadřovací strategie Černickému dovolují, při jakoby letmém surfování, odhalovat dominantní proudy na hladině současné společnosti.

 

Jistá ambivalence tvůrčích principů se ostatně projevila již v prvním zásadním díle Jiřího Černického „Slzy pro Etiopii“ (1993-94). Autor tehdy nejprve v kontejnerech umístěných na výkladě Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem shromáždil slzy místních obyvatel, které po měsíčním úmorném putování osobně předal představenému kláštera v etiopském městečku Lalibela. Vyhraněný patos a tvůrčí nadsázka se v tomto projektu protnuly s osobní angažovaností a drásající tělesnou účastí umělce.

 

Podobně mnohoznačný přístup využil Jiří Černický i v jednom ze svých formálně nejdynamičtějších děl, v multimediální instalaci „SONY Garden“ z roku 2002. Autor v jeho rámci vstoupil do komunikačního procesu s představiteli nadnárodní společnosti a získal jejich materiálovou podporu. Sponzorský dar v podobě desítek různých hi-tech elektrospotřebičů (monitory, video-přehrávače, tiskárny) potom vlastnoručně, primitivně a pracně destruoval a z takto získaného materiálů sestavil jakousi minimalistickou zenovou zahradu. Globální charakter japonské ekonomiky tak byl konfrontován s tradicemi místní společnosti a její kultury. Neosobní a dokonalá estetika masové průmyslové produkce byla transformována do podoby post-moderního vizuálního haiku.

 

Tento relativizující přistup ale není typický pouze pro Černického spektakulární a konceptuálně vyhraněné instalace, nýbrž se projevuje i ve zdánlivě odlehčených a estetizujících malířských projektech. Jako přiklad můžeme bezesporu vzpomenout bravurní obrazový cyklus „Bin Ladinova lampa“ z roku 1999, ve kterém autor kombinuje principy barevného i tvarového ornamentalismu s vyhraněnou sociální tematikou. Zářivé a téměř halucinogenní plochy těchto obrazů jsou doplněny řadou figurálních detailů symbolizujících rozpory ve vzájemných vztazích mezi euro-americkou a arabskou společností a kulturou. Od dětství uchovávaná naivní a idealizovaná představa o téměř pohádkovém světě islámského blízkého východu je cíleně torpédována kýčovitými pseudo-portréty bojovníků různých náboženských teroristických skupin a hnutí.

 

Vzdělání :
1993–1997 Akademie výtvarných umění v Praze 
1990–1993 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
1987–1990 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem 
1983–1987 Střední umělecko průmyslová škola, Jablonec nad Nisou 

Ceny:
2007 48th October Salon Award, Bělehrad, Srbsko
1998 Cena Jindřicha Chalupeckého, Praha
1996 Sorosova cena, Praha


 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

Úvodní slovo k výstavě: Vladimír Beskid, Leszek Wojaczek a Pavlína Vašíčková

Hudební vystoupení: Sbor hudby

 


DOPROVODNÉ PROGRAMY

6. 12. 2017 Vernisáž výstavy za účasti autora, úvodní slovo: teoretik umění Vlado Beskid.

6. 12. 2017 Koncert „Mezi uměním“ k výstavě Jiřího Černického se skupinou Sbor hudby.

8. 12. 2017 Komentovaná prohlídka s autorem výstavy.

12. 12. 2017 Jiří Černický – filmy, projekce filmového umění z dílny J. Černického a jeho spolupracovníků.

13. 12. 2017 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem.

14. 12. 2017 Komentovaná prohlídka výstavy pro studenty středních škol s kurátorem.

15. 12. 2017 Jiří Černický - učitel a umělec, spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, prezentace.

19. 12. 2017 „Práce s prostorem“ – workshop pro žáky základních škol, inspirace díly J. Černického.

20. 12. 2017 Práce s prostorem – workshop pro žáky Základní umělecké školy Alfréda Radoka, inspirace díly J. Černického.

27. 12. 2017 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy: „Je nutno umělecké dílo vysvětlovat?“.

9. 1. 2018 Art studio – výtvarná tvorba pro širokou veřejnost inspirovaná dílem Černického.

17. 1. 2018 Rodinná výtvarná dílna „Na kolik je dílo Jiřího Černického srozumitelné?

25. 1. 2018 Lektorský program pro studenty středních škol k výstavě J. Černického.

30. 1. 2018 Prezentace „Dílo a cesty Jiřího Černického“.

1. 2. 2018 Workshop pro žáky základních škol „Co všechno je umění?“.

2. 2. 2018 Slavnostní dernisáž výstavy, poslední odpoledne s výstavou Jiřího Černického.

 

 

 

 

 

 

Termíny

  • St 6.12.2017 — Pá 2.2.2018

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky