CZECH PRESS PHOTO
2015

CZECH PRESS PHOTO

Expozice Czech Press Photo se objevuje ve Valašském Meziříčí pravidelně v době prázdnin již několik let. I v tomto roce je v galeriích Kaple a Sýpka prezentován nejnovější ročník této významné fotografické soutěže.

Výstava přinášející nezávislé obrazové svědectví o životě tak, jak je vidí doma i ve světě profesionální fotožurnalisté České nebo Slovenské republiky. Jedná se o ojedinělou akci, která se koná jako soutěž a následná výstava v Praze. Výstava poté putuje do Bratislavy a jako jediné město na Moravě má Valašské Meziříčí čest tuto událost přivítat. 

Cílem soutěží a následné výstavy, která se koná od roku 1995, je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí a jevů uplynulého roku. Rovněž je snahou motivovat fotografy v každodenním stereotypu jejich práce k osobním přístupům.

Czech Press Photo podporuje zájem o fotožurnalismus jako prostředek mezilidského poznání a porozumění. Za dobu své existence se doma stala jednou z nejpopulárnějších  kulturně-společenských událostí. V mezinárodních porotách zasedly už desítky významných  osobností – fotografové, editoři, art direktoři, šéfredaktoři, ředitelé mediálních agentur, kritici, teoretici, galeristé. Úspěch v soutěži a účast na výstavě se pro fotografy stalo otázkou prestiže.

 

 

 

Soutěžní kategorie:

1.AKTUALITA- jednotlivé fotografie a série fotografií událostí, které fotograf nemohl předvídat a tudíž se na ně ani nemohl připravit.

2.REPORTÁŽ- jednotlivé fotografie a série fotografií událostí, které fotograf mohl předvídat, a tudíž se mohl na ně připravit

3.LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ- jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující jednotlivce i skupiny jednotlivců, kteří hrají významnou roli v mediálním zpravodajství.

4.SPORT- jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující svět sportu (akci, situaci, zákulisí, příběh).

5.KAŽDODENNÍ ŽIVOT- jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující kvality všedního života lidí.

6.PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ- jednotlivé fotografie a série zachycující přírodu a životní prostředí, tj. faunu, flóru, krajinu venkovskou i městskou, problematiku ekologie

7.UMĚNÍ A ZÁBAVA- jednotlivé fotografie a série zachycující svět umění a zábavy, architektury, módy (akci, situaci, zákulisí).

8.PORTRÉT- jednotlivé fotografie a série, které vystihují portrétem (reportážním i aranžovaným) veřejně známé i neznámé osobnosti

V každé z osmi soutěžních kategorií se uděluje první, druhá a třetí cena. Hlavní cenou soutěže je titul Fotografie roku.

 

Kategorie video!

1.ONLINE AKTUALITA A REPORTÁŽ- zpravodajské video určené pro web, které nepřesahuje délku 3 minut.

2.ONLINE FEATURE- dokumentaristický video projekt určený pro web, který nepřesahuje délku 7 minut.

Díky Czech Press Photo máme možnost vidět i to co, co z nejrůznějších důvodů a navzdory svým kvalitám nenachází v médiích své uplatnění. CZECH PRESS PHOTO můžeme nazvat obrazovou kronikou doby.

 

 

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek 

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

24. 6. 2016  Open space v rámci festivalu Valašský Špalíček

25. 6. 2016  Open space v rámci festivalu Valašský Špalíček

15. 7. 2016 17.00 Současná fotografie, Open studio pro rodiny

20. 7. 2016 18.00 Historie Czech Press Photo, prezentace

29. 7. 2016  Open space pro účastníky Beskyd rallye - spanilou jízdu veteránů Turzovka

10. 8. 2016 18.00 Historie Czech Press Photo, prezentace

17. 8. 2016 17.00 Současná fotografie, Open studio pro rodiny

20. 8. 2016 19.00 Černobílá fotografie, workshop

25. 8. 2016 19.00 Canon, Nikon a ti další, přednáška

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • Pá 24.6.2016 — Pá 2.9.2016

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky