LENKA KLODOVÁ
PŘÍBĚHY ŽEN

LENKA KLODOVÁ

Lenka Klodová (1969) se zapsala do „dějin“ soudobého vizuálního umění nezaměnitelným způsobem. Nezajímá ji hledání a vytváření estetických produktů, ale zabývá se především společenskými otázkami týkajícími se postavení žen v dnešní společnosti. Všímá si skrytých významů sexu, pornografie, demonstruje úděl ženy z pohledu mužů, vizualizuje vztah mužů a celé společnosti ke graviditě i erotice. Zabývá se mužským chápáním ženského údělu, hledá projevy muže v ženském těle a duši. Překračování nejrůznějších tabu je pro tvorbu Lenky Klodové příznačné, ale není to samoúčelná hra, touha šokovat, upozorňovat na sebe, nýbrž palčivý žitý problém, na který se ale dokáže podívat s nadhledem a humorem. Přesto její práce šokují, znepokojují. Klodová nevytváří umění pro prudérního středostavovského měšťáka, jehož hlavním zájmem je jak vypadá a jaký dojem na okolí vytváří. Tomu všemu se autorka dokáže krutě vysmívat, a přitom zastává bytostně lidskou polohu osobní i uměleckou.


Lenka Klodová je vedoucí Ateliéru tělového designu na FaVU v Brně.

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

 

Úvodní slovo: Jiří Surůvka

 

Program: Záviš

 

 

1990 - 1997 VŠUP Praha, prof.Diblík, prof. K.Gebauer

1992 – stáž na Staffordshire Polytechnic, Anglie

1994 – stáž v Escola de las Belas Artes, Lisabon, Portugalsko


2000 - odborná asistentka v ateliéru sochařství VŠUP Praha

2002 – 2005 doktorandské studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, obor volné a užité umění

 

 

 

Termíny

  • Pá 18.2.2011 — Čt 14.4.2011

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky