Denisa Krausová
LOKALITA: ZAHRÁDKA

Denisa Krausová

Denisa Krausová (1981) balancuje mezi současnými malířskými tendencemi s lehkostí malířky, která staví na základech propracované kompozice, nazvětšovaných artefaktů, propletených  s reálnou krajinou, která dává obrazu řád (usadí nás v realitě, místě a času konání dané události). Často pracuje se změnou měřítka zobrazovaných objektů a vytváří tak vlastní „pseudoarchitekturu“, která je podněcována vzpomínkami na náhodně nalezené lesní „minizahrádky“.

Důležitým aspektem její práce jsou detaily – hledání takzvaných „nalezenců“, stínů, které jsou deformovány do nových, nám povědomých forem (známých podob).  V neposlední řadě je kromě volné, plošné, místy až nahodilé malby, důležitá kresba, která  nás s jistotou zavede ke konci příběhu. Napětí mezi expresivitou malby a precizností až subtilností kresby, místy připomínající krajku, jakoby reflektovalo mužský a ženský přístup.

Změnou v současné sérii obrazů je, že hlavní hrdinkou již není samotná autorka, jak tomu bývalo v minulosti, ale ožívají zde hrdinové příběhů inspirovaných snem, lidovým uměním,  či nepostřehnutelným okamžikem nebo exotikou cest (setkává se zde jihoamerická příroda s krajinou rodné Vysočiny).

Nejaktuálnějšim tématem Denisy Krausové se stává samotné hledání formální stylu malby při zobrazení krajiny, snaha zachytit bujení přírody, růst rostlin, hemžení, život, přičemž si  zachovává subjektivní ráz surreálného světa.

 

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek


Úvodní slovo: Lucie Berková

 

Program: Wotienke (Holandsko)

 

odkaz na stránky Denisy Krausové: www.denisakrausova.netCurriculum Vitae:
Narozen/Born:
1981 Jihlava
Studium/Study:
1995 - 1999 Střední umělecká škola grafická v Jihlavě
1999 - 2005 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

v ateliérech: grafika - ved. ak. mal. Margita Titlová-Ylovski
malba 2 - ved. prof. ak. mal. Martin Mainer
environment - ved. ak. mal. Vladimír Merta
sochařství 2 - ved. Doc. ak. soch. Michal Gabriel
Pedagog/Pedagogue:
SUPŠ Jihlava (vedoucí oboru Užitá malba)
Zahraniční stáže/Residency:

2002 Academia di Belle Arti di Brera, Milán, Itálie
2004 Academia de Arte Vizuale „Ioan Adreenescu“, Cluj-Napoca, Rumunsko
Ceny/Awards:

2005 Cena děkana za teoretickou diplomovou práci na téma „Apropriace“

Termíny

  • St 30.6.2010 — St 25.8.2010

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky