galerie kaple  ::  aktuální

KATEDRA SOCHÁRSTVA A PRIESTOROVEJ TVORBY FVU AU V BANSKEJ BYSTRICI

Priestor v prostore
Středa 26.4.2017 - Neděle 11.6.2017
image

Pribeh bystrickej školy socharskeho prejavu sa odvíja od niekoľkých skutočnosti. Sú nimi napríklad kontext vývinu umenia a zvlášť klasického žánru sochy na Slovensku, ktorý v deväťdesiatych rokoch 20. Storočia prechádzal výraznými zmenami, mnohofazetovým prekračovaním historicky generovaných modelov trojdimenzionálneho vyjadrovania. Domáci vývin odrážal prieniky zmeny paradigmy vo svetovom umení poznačene predovšetkým nástupom readymades na scénu ako prostriedkov a rezultátu výpovede, s tým súvisiace rozšírenie poľa sochy do oblasti objektu, site specific, inštalácie, environmentu, akčného prejavu až po aktivistické počiny. Konceptuálny rámec týchto pohybov zdôraznil uprednostnenie mentálneho zážitku pred vizuálnym zážitkom, pred materiálno-fyzickým prevedením, akcentoval tvorbu a čítanie diela v kontexte, avizoval ústup až rezignáciu tvorby z postu ideálov modernistického názoru o autonómnosti, estetickej nezaujatosti tvaru. Dôležitým pre charakter tvorby v sochárskych ateliéroch FVU bolo pôsobenie pedagógov, ktorí prichádzali na Akadémiu, a ktorí dlhodobo účinkujú v dialógu učiteľ – žiak. Rovnako ako ich umelecky príklad, ktorý prinášali so sebou, malo význam vytvorenie materialno-technických podmienok pre rukodielnu prax, zvyšovanie potenciálu prostredníctvom opakujúcej sa dôslednej skúsenosti s klasickými úlohami (sochárska prípravka, práca podľa modelu, sochárska kresba a pod.), ale najmä priestoru pre vyber z paradigmy vyjadrovacích prostriedkov súčasného umenia. Nemenej doležitou mierou na osobnom umeleckom raste sa podieľalo teoretické vzdelávanie: poznanie dejín, teórie umenia, filozofi e a estetiky a tiež poznanie súčasných aktuálnych príkladov, ktoré sa mohli stať inšpiratívnymi a podnetnými pre pochopenie vlastných riešení. Podobne ako napríklad grafika aj socha na FVU prechádza skúsenosťou transmediálnych presahov z klasického žánru v styku s „nesochárskymi“ médiami (foto, video, interaktívne postupy, možnosť využitia materiálových kvalít rôznych i netradičných materiálov a pod.). Ak by sme v kocke mali charakterizovať vývin na katedre sochárstva, možno jeho smerovanie vidieť v odklone od chápania sochy v jej pragmaticko-utilitárnych funkciách (uplatnenie sochy v spoločenskom priestore, monumentalizačné tendencie, pomníková tvorba, socha ako kultový, mnemotechnicky alebo dekoratívny predmet) k soche ako prostriedku vyjadrenia postoja, k soche ako voľnej výpovedi, reflektujúcej najrôznejšie problémy jedinca a spoločnosti. V tomto zmysle sa upevňuje konceptuálne, resp. postkonceptuálne myslenie v materiáli, ale aj v rôznej miere odmaterializované formy výpovede.

Eva Kapsová

(teoretička KTDU, dlhodobo spolupracuje s Katedrou socharstva a priestorovej tvorby FVU)

 

Vystavující pedagogové:

prof. Miroslav Brooš, akad. mal., doc. Juraj Sapara, akad. soch., doc. Peter Gáspár, akad. soch., Mgr. art. Marek Galbavý, ArtD., Mgr. art. Eva Masaryková, ArtD., Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD.


Vystavující studenti:

Dominik Britaňák, Jakub Cmarko, Dáša Ďurišová, Nikola Ferencová, Ján Frančák, Lucia Huňadyová, Róbert Chromý, Mário Kačmárik, Filip Pecha, Jakub Lipták, Nikola Liptáková, Michal Mažáry, Marianna Mlynarčíková, Juraj Schikor, Dominika Šímová, Matej Zavoďan

 

Více o katedře: Katedra sochárstva a priestorovej tvorby

Úvodní slovo: Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.

Na vernisáži vystoupí studenti s improvizační performativní akcí

 


DOPROVODNÉ PROGRAMY 

26. 4. 2017 18.00 hod. vernisáž výstavy Priestor v prostore, úvodní slovo Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.
26. 4. 2017 18.30 hod. performance autorů výstavy: Juraj Schikor, Dominik Britaňák, Matej Zavoďan
27. 4. 2017 10.00 hod. komentovaná prohlídka s Ivanou Slávikovou
4. 5. 2017 13.00 hod. komentovaná prohlídka
9. 5. 2017 15.00 hod. seznámení s Katedrou sochárstva a priestorovej tvorby FVU AU Banská Bystrica
15. 5. 2017 17.00 hod. seznámení s Katedrou sochárstva a priestorovej tvorby FVU AU Banská Bystrica
16. 5. 2017 16.00 hod. workshop k výstavě
18. 5. 2017 10.00 hod. komentovaná prohlídka pro žáky ZŠ
9. 6. 2017 19.00 3D projekce /Marek Galbavý
9. 6. 2017 19.05 hod. workshop Alternativní šperk z bronzu
9. 6. 2017 20.00 hod. s vedoucí Katedry sochárstva a priestorovej tvorby FVU AU v Banskej Bystrici
9. 6. 2017 23.00 Videomapping / Matúš Astrab - Ateliér digitálnych médií FVU AU v Bánské Bystřici
11. 6. 2017 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou
 

 
Fotogalerie

« Zpětrss

galerie.pngpřipravujeme v Kapli

Středa 20.9. - Neděle 26.11.
titulní obrázek akce VLADIMÍR HOUDEK

Více

rss

galerie.pngpřipravujeme v Sýpce

Středa 6.9. - Neděle 19.11.
titulní obrázek akce Milan Hajdík - Signál

Více

telephone_yellow3.pngkontakt

Galerie Kaple

Galerie Sýpka

Galerie Kaple, Galerie Sýpka

Kurátor

PaedDr. Leszek Wojaczek

 

Galeristka

MgA. Vlasta Červenková

cervenkova@kzvalmez.cz

Tel: +420 775 109 206 

 

  

Více

posta.pngRegistrace novinek e-mailem

Pro pravidelné zasílání měsíčního programu KZ, vyplňte prosím Vaši e-mailovou adresu.

Více

partners_yellow22.pngpartneři

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

            

 

  

Výstavy se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Města Valašské Meziříčí.

Více 
 

mapa stránek © 2017, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí