galerie Sýpka  ::  aktuální

MICHAL BÔRIK

Práca kruhu
Středa 29.11.2017 - Pátek 19.1.2018
image

Michal Bôrik sa už od počiatkov svojej tvorby zaoberá meditatívne ladenými motívmi so silným sugestívnym rozmerom. Patrí k introvertnému tipu výtvarníka, pre ktorého tvorbu je symptomatické sebapoznávanie a sebaskúmanie súvisiace s vlastným vnútorným prežívaním. Diela chápe ako osobné vizuálne záznamy svojich úvah. Jeho výtvarný prejav sa posúva od minimalisticky riešených monochromatických kompozícií prázdnych neurčitých priestorov k obsahovo a formálne naratívnejším skladbám.

V aktuálne tvorbe Bôrik tiež pracuje s priestorom ako fenoménom s vlastnými pravidlami. Predstavuje predovšetkým vyprázdnené mysteriózne pôsobiace miesta, ktoré nezriedka vypĺňa viacerými bizarnými a primárne spolu nesúvisiacimi prvkami – rôznym mobiliárom, rastlinami, nedefinovanými objektmi, útvarmi, figúrami a tvárami. Princípy kompozície však nerieši striktne, podstatná je pre neho výsledná atmosféra. Často pracuje s motívom kruhu ako archetypom, ktorý predstavuje jednak dôležitý kompozičný prvok a sčasti odkazuje na otázku postavenia človeka v rámci vesmíru. Zároveň ním tematizuje až existenciálny pocit osamelosti, odcudzenia a uzavretia vonkajšiemu svetu, z ktorého sa niekedy nedá uniknúť. K inšpiračným zdrojom, ktoré významne ovplyvňujú jeho diela, patria rôzne filozofické, myšlienkové a náboženské teórie a učenia, ako aj o žáner science fiction spojený so skúmaním javov a priestoru mimo nášho sveta. Uvažuje tiež nad bytostnými otázkami o živote a smrti. Pri niektorých témach využíva možnosti a pôsobenie inštalácie na samotné vyznenie svojich vízií. Príkladom sú maľby neurčitých tvárí s odlišnými výrazmi a náladami, pri ktorých výtvarník vníma skôr ich spoločný mentálny priestor ako rozpoloženie jednotlivcov. Príznačne k vybraným námetom Bôrik zväčša nedáva konkrétne názvy svojim obrazovým záznamom. Dôležitá je preňho najmä ilúzia a vnímanie zobrazeného ako len pozeranie sa. Divákovi tak ponúka možnosť vlastnej interpretácie svojich kompozícií. Tomu je prispôsobená aj samotná maliarska technika a uvoľnený rukopis. Autor pracuje s farebným vrstvením a plochami. V súčinnosti so zvolenou farebnosťou a riešením svetelnosti vyznievajú jeho obrazy pomerne spirituálne.

 

Michal Bôrik (*1978, Bratislava)

V roku 2006 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre maľby u Jána Bergera a Rudolfa Sikoru. Svoju tvorbu predstavil na niekoľkých individuálnych a mnohých skupinových výstavách na Slovensku, v Rakúsku a v Taliansku. V roku 2010 bol jedným z finalistov súťaže Maľba – cena nadácie VÚB. Žije a tvorí v Bratislave.

 


 

Kurátoři výstavy: Leszek Wojaczek, Martina Vyskupová

Úvodní slovo k výstavě: Martina Vyskupová

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY 

29. 11. 2017 proběhla vernisáž výstavy s úvodním slovem kurátorky výstavy Martiny Vyskupové

29. 11. 2017 Hudební doprovod a následné samostatné vystoupení Aquamarin (Toni Granko)

1. 12. 2017 Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy pro Střední školy

4. 12. 2017 Přednáška fenomén malby

6. 12. 2017 Intervence současného výtvarného umění v souvislosti s vernisáží Jiřího Černického - Spiritistická science

13. 12. 2017 Rodinná výtvarná dílna k výstavě Michala Bôrika – Práca kruhu

19. 12. 2017 Workshop pro děti základních škol inspirovaný díly M. Bôrika

9. 1. 2018 Lektorský program pro školy

11. 1. 2018 Workshop pro studenty Základní umělecké školy Alfréda Radoka inspirovaný díly M. Bôrika

17. 1. 2018. Komentovaná prohlídka s kurátorem galerie

 Fotogalerie

« Zpětrss

galerie.pngpřipravujeme v Kapli

Středa 10.4. - Pátek 7.6.
titulní obrázek akce WOJCIECH ŁAWNICKI

Více

rss

galerie.pngpřipravujeme v Sýpce

Středa 24.4. - Pátek 14.6.
titulní obrázek akce ZUŠ AR - Kuráž

Více

telephone_yellow3.pngkontakt

 

Galerie Kaple

Galerie Sýpka

 

Galerie Kaple, Galerie Sýpka

Kurátor

PaedDr. Leszek Wojaczek

 

Galeristka

Bc. Pavlína Čáňová

Tel: +420 774 063 305

 

MgA. Vlasta Červenková

 

E-mail: galerie@kzvalmez.cz 

 

Facebook Kaple

 

Facebook Sýpka

 

galerie.kaple.sypka

Více

posta.pngRegistrace novinek e-mailem

Pro pravidelné zasílání měsíčního programu KZ, vyplňte prosím Vaši e-mailovou adresu.
Více

partners_yellow22.pngpartneři

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Města Valašské Meziříčí.

Více 
 

mapa stránek © 2019, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí