galerie Sýpka  ::  aktuální

Jana Ullrichová

V kruhu
Středa 19.2.2014 - Neděle 13.4.2014
image

V práci Jany Ullrichové (1938) zaznamenáváme nejsilnější neodbytnou touhu hledačství, které se jí stává posedlostí, fascinujícím uhranutím a zvláštním druhem krátké existence, někdy také bolestně trpké, současně však svobodné a radostné díky pocitu zrodu čehosi nového. Právě ta ohmatávaná a vynalézaná jinakost vydatně posilovaná promýšlením a hravostí je hlavním atributem práce malířky.

Na počátku její citové orientace, stojí bezpochyby krajina jejího rodiště - valašského Solance pod Soláněm plná neuvěřitelných přírodních změn, jakési pradivoké krásy i baladické jímavosti a dále její vlastní početná rodina, propojena předivem subtilních a spletitých vztahů plnokrevné sounáležitosti. Touha po uchopení a zaznamenání těchto životodárných pramenů našla v osobě Jany Ullrichové vděčného a pokorného prostředníka. I její nejnovější práce je sycena těmito vodami, i když je sama v sobě více zacílena na obsah zobrazovaného jevového a fantazijního světa. Mizí poetická města a důrazně se uplatňuje tektonická struktura pole obrazů. Proměňuje se svět zátiší, v němž dominuje svěží kolorit a hybné expresivní tahy štětce někdy podřízené, jindy akcentované v geometrizované síti obrazu. 

V uplatnění tvarových archetypů a rotační barevné modelace nachází autorka odezvu existencionálních úvah. S historií a kulturou indiánského kmene Lakotů ji seznámil syn Jan, jemuž se svět indiánů a jejich jazyk stal ojedinělým životním badatelským zájmem.

 

Jana Ullrichová vytváří monumentální kompozice, jejichž výraz je soustředěn do mohutného souhrnného gesta. Kompaktní malba s reliéfními strukturami a vrypy do podkladových vrstev opouští reálnou podobu věci a stylizuje se do zhutněné zkratky.

Již dříve vznikly cykly - Tanec koní, Růže, Krystalická krajina, Dialog tvarů, na které navázaly ty současné, často až expandující mimo obrazový prostor svými útesy a vesmírnými explozemi, či naopak soustředěné do vzácných, magicky světélkujících relikviářových "Schránek".

Koloristicky a geometricky bohatý obrazový prostor, prolamovaný kruhovými segmenty a protkávaný tajemným zlatavým zářením dává tušit záměry malířky, jejíž touha po poznání tajemství života, mysterií a zrození i strachu z temnoty zanikání a konce ji pomáhají v hledání světa, krásy a harmonie.

Jana Ullrichová se narodila na Solanci pod Soláněm.

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Jana Purkyně Brno, obor Český jazyk a Výtvarná výchova.

Dlouhá léta působila jako profesor výtvarného oboru v ZUŠ Valašské Meziříčí. V roce 2012 získala Cenu města za uměleckou a pedagogickou prezentaci města. 

V průběhu své aktivní činnosti má za sebou spoluúčast na mnoha výstavách u nás i zahraničí a nespočet autorských výstav.

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

Úvodní slovo: Alena Podzemná

Doprovodný program: Herbert Ullrich

 Fotogalerie

« Zpětrss

galerie.pngpřipravujeme v Kapli

Středa 10.4. - Pátek 7.6.
titulní obrázek akce WOJCIECH ŁAWNICKI

Více

rss

galerie.pngpřipravujeme v Sýpce

Středa 24.4. - Pátek 14.6.
titulní obrázek akce ZUŠ AR - Kuráž

Více

telephone_yellow3.pngkontakt

 

Galerie Kaple

Galerie Sýpka

 

Galerie Kaple, Galerie Sýpka

Kurátor

PaedDr. Leszek Wojaczek

 

Galeristka

Bc. Pavlína Čáňová

Tel: +420 774 063 305

 

MgA. Vlasta Červenková

 

E-mail: galerie@kzvalmez.cz 

 

Facebook Kaple

 

Facebook Sýpka

 

galerie.kaple.sypka

Více

posta.pngRegistrace novinek e-mailem

Pro pravidelné zasílání měsíčního programu KZ, vyplňte prosím Vaši e-mailovou adresu.
Více

partners_yellow22.pngpartneři

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Města Valašské Meziříčí.

Více 
 

mapa stránek © 2019, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí